Rendeléskövetés
Terminálkereső
Információ
06-1-451-1088

Felhasználói fiókom

Kérjük válasszon...
Kijelentkezéskor biztonsági okokból minden nem mentett projekt és kosara tartalma törlődik.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

I. Az Adatkezelők adatai:

Cégnév: CEWE Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.

Cégjegyzékszám: 01-09-664654

E-mail elérhetőség: info@cewe.hu

Telefonszám: 06-1-451-1088

(a továbbiakban: CEWE)

Cégnév: Müller Drogéria Magyarország Kereskedelmi Betéti Társaság

Székhely: 1052 Budapest, Váci u 19-21.

Cégjegyzékszám: 01-06-776933

E-mail elérhetőség: info@mueller.co.hu

Telefonszám: 06-1-463-8840

(a továbbiakban: Müller)

II. Általános rendelkezések

A CEWE-nél és a Müller-nél tiszteletben tartjuk ügyfeleink, vevőink, megrendelőink, szolgáltatásaink felhasználóinak és a szolgáltatásaink iránt érdeklődők, valamint a képeken megjelenő egyéb érintettek (a továbbiakban: Érintettek) magánszféráját. Az Érintettek által megadott valamennyi személyes adat az ajánlatunk/szolgáltatásunk minőségének javítását/jobbítását szolgálja. Az Érintettek személyes adatainak védelme és biztonsága különösen fontos a CEWE és a Müller számára. Az Érintettek személyes adatainak védelmét a CEWE és a Müller teljes üzleti folyamata alatt kiemelt ügyként kezeli. Munkatársaink kötelesek a személyes adatok bizalmas jellegének (titkosságának) megőrzésére és a vonatkozó adatvédelmi előírások betartására.

Jelen Adatvédelmi tájékoztató a GDPR 13. cikkének megfelelően tartalmazza, hogy az Érintettek mely személyes adatai kerülnek rögzítésre honlapunk látogatásakor, illetve online fotó szolgáltatásunk használata során, továbbá, hogy ezen személyes adatok miként kerülnek felhasználásra általunk. Jelen Adatvédelmi tájékoztató hatálya nem terjed ki olyan weboldalak szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre honlapunkon található hivatkozás vezet. Az ilyen szolgáltatásokra a szolgáltatást üzemeltető harmadik fél személyes adatkezelési tájékoztatójában foglalt rendelkezések irányadók, és ezekért az adatkezelésekért a CEWE és a Müller semmilyen felelősséget nem vállal.

III. Az Érintettek személyes adatainak kezelése és feldolgozása

Amennyiben az Érintett meglátogatja honlapunkat, úgy webszolgáltatónk az alapértelmezett böngészési beállítások szerint, átmeneti jelleggel (ideiglenesen) eltárolja az Érintettek bizonyos személyes adatait, így az Érintett IP címét, a megrendelés céljából felhasznált feltöltő szoftvert (ActiveX, Flash, Java stb.), a kapcsolatkezelés azonításához szükséges Session_ID-t, valamint honlapunk felkeresésének dátumát és pontos időpontját. Ezen személyes adatok a törvényi előírásoknak megfelelően, a honlap használatának befejezését követően törlésre kerülnek. Fentieken túl a személyes adatok csak akkor kerülnek megőrzésre (tárolásra), ha az adatokat az Érintett szabad akaratából, önként pl. honlapon történő regisztráció keretében, megrendeléskor vagy a megrendeléshez kapcsolódó ügyintézés kezelése során, pályázat (versenykiírás) vagy egy online pályázat keretében adta meg.

Az Érintettek képmásai a fotótermékek kidolgozása/elkészítése céljából az online galérián, amely kizárólag megrendelőink, ügyfeleink, felhasználóink számára érhető el, a feltöltést követő 30 napig tárolódnak. Ezen kívül a CEWE és a Müller egy online tárhelyet (album memóriát) biztosít megrendelői, ügyfelei, felhasználói részére, amit tetszés szerint jogosultak felhasználni annak érdekében, hogy a képmásaikat hosszabb időtartamra tárolják, megőrizzék. A megrendelőknek, ügyfeleknek, felhasználóknak bármikor lehetősége van arra, hogy töröljék feltöltött képmásaikat az online galériából vagy az album memóriából és arra is, hogy amennyiben szeretnék, harmadik személyek számára hozzáférhetővé tegyék képmásaikat.

A megrendelés befejezését (elkészítését) és kiszállítását követően az Érintettek képmásai 6 hétig kerülnek a gyártásban/termelésben megtartásra az esetleges panaszok, illetve utánrendelések feldolgozása (kezelése) érdekében. Ezt követően a képmások visszavonhatatlanul (helyreállíthatatlanul) törlésre kerülnek.

IV. Adattovábbítás

Érzékeny adatok, mint például a bejelentkezés, a jelszó, a címadatok, a fizetési módjaival kapcsolatos információk, a hitel/bankkártya adatok vagy a beszedési megbízáshoz kapcsolódó számlaadatok kizárólag titkosított kapcsolatokban (HTTPS / SSL) kerülnek továbbításra (átadásra) és biztonsági szervereken kerülnek tárolásra. Az elektronikus fizetési folyamatot a Computop cég bonyolítja. A bankkártyás fizetéssel teljesített összegek begyűjtését adatfeldolgozóként a CEWE Stiftung & Co. KGaA végzi.

Ügyfélszolgálatunk magas fokú rendelkezésre állásának (elérhetőségének) biztosítása érdekében, alkalmanként külső szolgáltatók támogatnak minket. A külső szolgáltatók nyilatkozatot tesznek arról, hogy a CEWE és a Müller által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel, továbbá a CEWE és a Müller rendszeresen felülvizsgálja a rendelkezések betartását, hogy nagyon magas adatvédelmi követelményeink teljes mértékben teljesüljenek.

A kifizetések feldolgozásához/lebonyolításához, a szükséges fizetési adatokat átadjuk (továbbítjuk) a fizetéssel megbízott hitelintézetnek és adott esetben általunk megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak vagy az Érintett által a megrendelés során kiválasztott pénzforgalmi szolgáltatónak.

A személyes adatok állami hatóságokhoz történő továbbítása csak a kötelező jogszabályok keretében történik. Kifejezett hozzájárulása nélkül a személyes adatai nem kerülnek felfedésre (nyilvánosságra hozatalra) harmadik (magán) személyekkel szemben.

V. A célhoz kötöttség elve

Az Érintettek által megadott személyes adatokat a megrendelés teljesítéséhez és feldolgozásához használjuk fel. Az Érintettek személyes adatai a mindenkori, hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően, kizárólag az adott adatkezeléssel összefüggő céllal és a jogos üzleti érdekek védelme érdekében, különösen a weboldalak technikai adminisztrációjához kerülnek felhasználásra. Az Érintettek személyes adatait kizárólag akkor használjuk fel termékekkel kapcsolatos közvélemény-kutatásra, valamint marketingcélokra, amennyiben az Érintett ehhez előzetesen hozzájárulását adta, azzal, hogy az Érintett bármikor jogosult hozzájárulásának visszavonására.

VI. A Call Center hívásrögzítéseivel kapcsolatos adatkezelés

A CEWE és a Müller Call Centert üzemeltet, mely egyrészről információs vonalként, másrészt panaszügyintézési csatornaként funkcionál. A CEWE és a Müller a hívásokat rögzíti, tárolja és szükség esetén visszahallgatja.

Az adatszolgáltatás nem kötelező, de annak elmaradása esetén a CEWE-nek nem áll módjában a telefonbeszélgetést lefolytatni.

A hívásrögzítésekkel kapcsolatban az alábbiak szerint kezel adatot a CEWE és a Müller.

Adatkör

1. a hívó fél által megadott személyes adatok (pl. név, lakcím, megrendelési azonosító, panaszjegyzőkönyv és szavatossági igény rögzítéséhez szükséges adatok, stb.)

2. hívó fél hangja

Adatkezelés célja

1. A kellően magas színvonalú és panaszügyintézés, valamint szavatossági igényérvényesítés esetén a jogszabályi előírásoknak megfelelő eljárás biztosítása a telefonos ügyintézők utólagos ellenőrizhetősége által.

2. A telefonbeszélgetések tartalmára vonatkozó, ügyféllel fennálló jogvita esetén a jogvita könnyebb tisztázása a hangfelvétel visszahallgatása által.

Adatkezelés időtartama

a hangfelvétel rögzítésétől számított 2 év

Amennyiben a hangfelvétellel kapcsolatban felmerült jogvita miatt indokolt, úgy a CEWE az adatokat – jogos érdekből – a fent meghatározott adatkezelési időtartamoknál hosszabb ideig (a jogvita jogerős elbírálásáig) kezeli.

Az adatkezelés időtartamának végén a CEWE és a Müller a kezelt adatokat (hangfelvételeket) végérvényesen és helyreállíthatatlan módon törli a rendszereiből.

Az adatkezelésre kizárólag az érintett személyek előzetes és önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor. A hozzájárulást az érintettek azáltal adják meg, hogy a hívás alapján felépült vonalat nem szakítják meg.

Amennyiben az érintett nem kíván hozzájárulni a hangfelvétel rögzítéséhez, úgy a vonalat meg kell szakítani. Ez esetben az érintett kérdésével, panaszával postai úton vagy e-mailben keresheti meg a CEWE-t és a Müllert.

A hangfelvételeket a CEWE és a Müller szükség esetén továbbíthatja bíróság, ügyvéd, fogyasztóvédelmi hatóság vagy békéltető testület részére.

VII. Adatfeldolgozás

A CEWE és a Müller szolgáltatásainak biztosítása érdekében adatfeldolgozókat (más cégeket és magánszemélyeket) bíz meg a feladatok elvégzésével, például a termékek (árucikkek) csomagolásával, kiszállításával és házhoz szállításával. Ezen adatfeldolgozók azon személyes adatokhoz férhetnek hozzá, amelyek a feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezeket a személyes adatokat kizárólag a feladataik elvégzése céljából használhatják fel. Az adatfeldolgozók az Érintettek személyes adatainak kezelését oly módon kell, hogy végezzék, amely megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Ennek érdekében a CEWE és a Müller az adatfeldolgozókkal fennálló szerződéses jogviszonya során kiemelt figyelmet fordít az adat- és titokvédelmi előírások betartatására, ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a CEWE-vel és a Müllerrel kötött szerződés alapján, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

A CEWE és a Müller az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Tárhely-szolgáltató:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Székhely: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg

Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 208214

Email: info@cewe.de

Szerverhousing-szolgáltató:

EWE TEL GmbH

Székhely: Cloppenburger Strasse 310, D-26133 Oldenburg

Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 3723

Email: info@ewe.de

Futárok:

GLS General Logistics Systems Hungary Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Cégjegyzékszám: 13-09-111755

Email: managementgroup@gls-hungary.com

FoxPost Zrt.

Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

Cégjegyzékszám: 10-10-020309

Email: info@foxpost.hu

Átadópont partnerüzletek: a link alatt található lista szerint

http://www.foto-mueller.hu/uzletkereso.html

Call Center szolgáltató:

United Call Centers Kft.

Székhely: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9.

Cégjegyzékszám: 05-09-018137

E-mail: info@unitedcallcenters.hu

A gyártásban közreműködő CEWE vállalatok:

CEWE Stiftung & Co. KGaA

Székhely: Meerweg 30-32, 26133 Oldenburg

Cégjegyzékszám: Oldenburg HR B 208214

Email: info@cewe.de

CEWE SP. z.o.o.

Székhely: PL-47-230 Kedzierzyn-Kozle, Ul. Strzelecka 11

Cégjegyzékszám: Opolei Kerületi Bíróság 0000175864

Email: kontakt@cewe.pl

CEWE Color, a.s.

Székhely: CZ- 148 00 – Praha 4, Kloknerova 2278/24

Cégjegyzékszám: prágai Városi Bíróság 49241338

Email: info@cewe.cz

DeinDesign GmbH

Székhely: D-55543 Bad Kreuznach, Otto-Meffert-Strasse 3.

Cégjegyzékszám: HRB 20178 | Amtsgericht Bad Kreuznach

Email: support@deindesign.com

 

A bankkártyás fizetésben közreműködő szolgáltató

Concardis GmbH

Székhely: 65760 Eschborn, Helfmann-Park 7. (Németország)

Cégjegyzékszám: Frankfurt am Main HRB 57036

Email: serviceDE@nets.eu

VIII. Hírlevél

Amennyiben az Érintett feliratkozik és regisztrál hírlevelünkre, úgy az e-mail címét hírlevél küldés céljából használjuk mindaddig, amíg az Érintett nem iratkozik le a hírlevélről. A hírlevélről történő leiratkozás bármikor lehetséges, és ez a hírlevélnek egy erre szolgáló linkjén keresztül teljesíthető. A hatályos adatvédelmi előírások értelmében az Érintettnek joga van a tárolt adatairól ingyenes tájékoztatást kérni, valamint joga van az adatok helyesbítését, zárolását, illetve törlését kérelmezni.

IX. Sütik használata

Annak érdekében, hogy vonzóvá tegyük honlapunkat (annak meglátogatását) és bizonyos funkciók használatát lehetővé tegyük, a különböző oldalakon úgynevezett cookie-kat használunk. Ezek kis szöveges fájlok, amelyek a honlap felhasználójának számítógépén elhelyezésre kerülnek. Az általunk használt cookie-k egy része törlésre kerül a böngésző munkamenet befejezése után, azaz a böngésző bezárása után (úgynevezett munkamenet cookie-k). Más cookie-k ott maradnak a számítógépén, és lehetővé teszik számunkra vagy partnervállalataink számára, hogy felismerjék böngészőjét a következő látogatás alkalmával (tartós cookie-k). Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjain alapszik. Beállíthatja akként a böngészőt, hogy tájékozódjon a cookie-k elhelyezéséről továbbá a cookie-k elfogadását bizonyos esetekben vagy általánosságban kizárja. A cookie-k elfogadásának hiánya korlátozhatja a funkciókat.

Névtelen felhasználói adatok gyűjtése

Ezen a weboldalon az Adobe Systems Inc. (http://adobe.com) és a Google Inc. (Google Remarketing webes elemzési technológia) és a Refined Labs GmbH (https://www.refinedlabs.com/) webes elemzési technológiájával marketing és optimalizálási céllal gyűjtenek és tárolnak személyes adatokat, azonban név szerint nem azonosítják a felhasználókat, az adatokat a felhasználói profilok álnevesítését követően használják a látogatók viselkedésének elemzésre (mi iránt érdeklődnek), szolgáltatásaink minősége javításának és az igényeknek megfelelő kialakításának értékelésére. Ezek olyan rövidebb szövegfájlok, amelyeket helyben tárolnak a webhely látogatóának számítógépén, és így amennyiben ismét felkeresi weboldalunkat, weboldalunk megismeri honlap látogatóját. Az álnév alatti felhasználói profilok nem kerülnek egyesítésre (összekapcsolásra) az álnév hordozójával kapcsolatos személyes adatokkal az érintett személy konkrét, kifejezett hozzájárulása nélkül.

További információk a felhasználási feltételekről és az adatvédelemről itt találhatóak:

Google Inc.: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/

Refined Labs GmbH: https://www.refinedlabs.com/datenschutz-rfa

X. Az adatkezelés biztonsága

A CEWE és a Müller megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, továbbá az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is. Biztonsági eljárásaink folyamatosan felülvizsgálatra kerülnek a technológiai fejlődéssel összhangban.

XI. Érintett jogai

A személyes adataihoz kapcsolódóan az Érintettnek meghatározott jogai vannak a GDPR rendelkezéseivel összhangban:

1. Az érintett hozzáférési joga (tájékoztatáshoz való jog)

Jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben igen, akkor jogosult arra, hogy a GDPR 15. cikkében felsorolt információkról felvilágosítást kérjen.

2. A helyesbítéshez és a törléshez való jog

Jogosult kérni a rá vonatkozó pontatlan/téves személyes adatok késedelem nélküli helyesbítését és adott esetben kérni a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Jogosult kérni személyes adatainak azonnali törlését, feltéve, hogy a GDPR 17. cikkében részletezett valamely ok - például ha a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték - fennáll.

3. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Jogosult kérni az adatkezelés korlátozását, amennyiben a GDPR 18. cikkében meghatározott előfeltételek fennállnak, például ha tiltakozott az adatkezelés ellen, egy esetleges vizsgálat időtartamára.

4. Az adathordozhatósághoz való jog

Meghatározott estekben, amelyek a GDPR 20. cikkében kerültek felsorolásra, joga van ahhoz, hogy személyes adatait strukturált (tagolt), elterjedt, és géppel olvasható formátumban megkapja, illetve hogy ezeket az adatokat egy harmadik személynek továbbítsa (átadja).

5. A tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból joga van arra, hogy azon adatkezelés ellen bármikor tiltakozzon, amely a GDPR 6. cikk 1. bekezdés f) pontján alapszik (jogos érdekek megőrzésével kapcsolatos adatkezelés). Személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük, kivéve, ha adatkezelés tekintetében bizonyítható, kényszerítő erejű jogos okok állnak fenn, amelyek az érintett érdekeivel, jogaival, és szabadságaival szemben elsőbbséget élveznek, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

XII. Jogorvoslathoz való jog, jogorvoslati kioktatás

Amennyiben úgy érzi az Érintett, hogy a CEWE és a Müller megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az info@cewe.hu e-mail címen, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

Bírósági jogorvoslat:

Az Érintett a jogainak megsértése esetén a CEWE-vel és a Müllerrel szemben bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Hatóság eljárása:

Az Érintett panasszal fordulhat, illetve tájékoztatást kérhet a Hatóságtól is:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1155 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

Adatvédelmi tisztviselő

Ha további adatvédelemmel kapcsolatos kérdései volnának Hozzánk, kérjük, forduljon Hozzánk az alábbi elérhetőségek bármelyikén:

CEWE adatvédelmi tisztviselő neve: Horváth-Gewand Hajnalka

Cím: 1135 Budapest, Béke u. 21-29.

E-mail elérhetősége: adatvedelem@cewe.hu

Müller adatvédelmi tisztviselő e-mail elérhetősége: info@mueller.co.hu

Az Adatkezelési Tájékoztató hatálybalépésének ideje: 2022.03.24.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el: Letöltés